author

موزاییک پلیمری چیست؟

موزاییک پلیمری: زیبایی و هنر در یک آثار هنری نوین موزاییک پلیمری به عنوان یک هنر نوظهور که ترکیبی از هنر موزاییک و استفاده از مواد چند جمله‌ای است، به تازگی از پشت صحنه‌های هنری به مرکز توجه جلب کرده است. این هنر متفاوت با استفاده از قطعات کوچک مواد چند جمله‌ای و رنگ‌ها برای […]

Call Now Button